O nas

Philosophy

Filozofia

Nasza filozofia zawarta jest czterech literach:

MOST  – Mobile Open Society through  Technology.

Scope

Misja

Wspieramy i inspirujemy aspirujących jak i doświadczonych przedsiębiorców.

Łączymy świat nauki i biznesu.

Doradzamy i opiniujemy.

 

 

Mission

Cel

Stworzenie środowiska przyjaznego przedsiębiorcom, które umożliwi im szybszy rozwój i zwiększy ich konkurencyjność na rynku.

O FUNDACJI

Fundacja Mobile Open Society through Wireless Technology (MOST) jest organizacją pozarządową (NGO) działającą w Polsce od 2003 roku.. Naszym głównym celem jest inicjowanie i wspieranie projektów opartych na współpracy i transferze know-how pomiędzy ośrodkami naukowymi, instytutami B+R, wynalazcami a przedsiębiorcami. Wspieramy i inspirujemy przedsiębiorców na różnych etapach rozwoju ich działalności: oferujemy wsparcie akceleracyjne start-upom technologicznym, świadczymy usługi doradcze dla przedsiębiorstw stawiających na rozwój przez innowację, budujemy społeczność innowacyjnych przedsiębiorców i naukowców.

Obszary działalności MOST obejmują:

 • Świadczenie prorozwojowych usług doradczych.
  Od stycznia 2017 Fundacja MOST jest akredytowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Instytucją Otoczenia Biznesu. Jako Centrum Innowacji (CI) wspieramy procesy wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Animujemy społeczność przedsiębiorców, w ramach której upowszechniamy i wspieramy proinnowacyjne postawy, a także promujemy proinnowacyjne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Fundacja oferuje wsparcie w tworzeniu strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o innowację.
 • Organizację programów akceleracji startupów z sektora wysokiej techniki.
  Zdolnym, ambitnym i kreatywnym wynalazcom i przedsiębiorcom pomagamy stawiać pierwsze kroki w technologicznym biznesie, zdobyć wiedzę i kontakty pomagające zbudować własny start-up. Cele te realizujemy obecnie w ramach projektu Entrepreneuria.eu który objął dotychczas: 2 Startup Academies, 4 Weekendy Akceleracyjne oraz 10 Road Shows, a wcześniej realizując we współpracy z laboratorium technik Politechniką Warszawską program BRAMA Innovation Camp.
 • Wspieranie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw.
  Od lutego 2015 Fundacja MOST jest lokalnym punktem kontaktowym programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, a kontrakt z KE został przedłużony do 2021r.
 • Prowadzenie projektów badawczych oraz wspieranie innych instytucji w realizacji projektów B+R i zarządzaniu nimi.
  Fundacja uczestniczyła w Programie Ramowym Badań UE (edycja 6, 7 oraz Horizon2020), wykonując m.in. na zlecenie KE analizy polityki B+R w obszarze technik mobilnych oraz współuczestnicząc w definiowaniu agend badawczych. MOST wspiera przedsiębiorców w aplikowaniu o środki publiczne na projekty B+R od etapu tworzenia koncepcji projektu, przez definiowanie zadań badawczych i dobór kadry aż po przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.
 • Budowanie partnerstw strategicznych
  Dzięki posiadanej sieci kontaktów w Polsce i Europie obejmującej uczelnie, parki technologiczne, akceleratory przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa budujemy relacje między światem nauki i biznesu. .

Do głównych celów fundacji należy:

 • Wspieranie przedsiębiorczości high-tech w Polsce.
 • Wspieranie rozwoju technologii dobrze służących otwartemu, mobilnemu społeczeństwu.
 • Budowanie mostów pomiędzy środowiskami których współpraca jest konieczna dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i konkurencyjnej gospodarki.